Main Menu

Dyddiadur

No events

Twitter

[powr-twitter-feed label="Enter a Label"]

Cysylltiadau

Disgyblion


 

Gweithgareddau’r Dosbarth yn Ystod y Flwyddyn 

 

Tymor yr Hydref

Yn ystod y tymor yma mi fyddwn yn gwneud gwaith yn seiliedig ar y  themâu:

 • Ysgol Llanilar 1990-2006
 • Dathliadau

Cyfleodd eraill: Diwrnod Owain Glyndŵr, Diwrnod Eco, Tân Gwyllt, Diwrnod Rhyngwladol, Nadolig.

 

Iaith

Y ffurfiau ysgrifennu a ganolbwyntir arnynt y tymor hwn yw:

Cymraeg

 • Tasgau darllen
 • Sgript
 • Adroddiad ffeithiol
 • Esboniad- pam fod rhywbeth yn digwydd?
 • Perswâd – poster
 • Barddoniaeth: dangos dealltwriaeth o strwythur.
 • Barddoniaeth- cerdd diemwnt
 • Cerdd Haicw

 

Saesneg

 • Cyfarwyddiadau
 • Ffuglen
 • Rhyddiaith
 • Siantau anifeiliaid
 • Cerddi ar y Gwynt

Mathemateg

 • Gwerth lle                                 
 • Dulliau cyfrifo adio a thynnu 
 • Dulliau cyfrifo lluosi a rhannu
 • Priodweddau siapiau 2D a3D
 • Datrys problemau geiriol
 • Algebra
 • Nodweddion rhifau gan gynnwys bondiau, eilrifau ac odrifau
 • Ymarfer tablau hyd at 10 x 10
 • Perimedr ac arwynebedd
 • Ffracsiynau
 • Data

 

Tymor y Gwanwyn

Yn ystod  y tymor yma mi fyddwn yn gwneud gwaith yn seiliedig ar y themâu:

 • Breuddwydion
 • Eifftwyr

 

Cyfleoedd eraill: Santes Dwynwen, Dydd Gŵyl Dewi.

Iaith

Y ffurfiau ysgrifennu a ganolbwyntir arnynt y tymor hwn yw:

Cymraeg

 • Stori
 • Adolygiad o lyfr
 • Trafodaeth ar ffurf erthygl papur newydd
 • Llythyr personol
 • Astudio Barddoniaeth
 • Barddoniaeth
 • Barddoniaeth: cyfansoddi cerdd rydd

Saesneg

 • Cerdd Addunedau Blwyddyn Newydd
 • Dyddiadur
 • Erthygl Papur Newydd
 • Ysgrifennu nodiadau
 • Ysgrifennu atgof/am y gorffennol

Mathemateg

 • Lluosi a rhannu gyda 10 a 100
 • Datrys problemau geiriol
 • Talgrynnu
 • Ymarfer tablau hyd at 10 x 10
 • Rhifau cysefin a rhifau sgwâr
 • Arwynebedd
 • Defnyddio cronfachau
 • Canrannau
 • Amser
 • Defnyddio arian ymarferol

 

Tymor yr Haf

Yn ystod y tymor yma mi fyddwn yn gwneud gwaith yn seiliedig ar y themâu:

 • Patagonia
 • Yr ynys

 

Cyfleoedd eraill: Diwrnod 999.

Iaith

Y ffurfiau ysgrifennu a ganolbwyntir arnynt y tymor hwn yw:

Cymraeg

 • Dyddiadur: prif gymeriad
 • Cyfarwyddiadau
 • Perswâd hysbyseb
 • Perswâd llythyr ffurfiol
 • Astudio barddoniaeth
 • Barddoniaeth: cyfansoddi rap
 • Barddoniaeth - cerdd ar batrwm hen benillion

Saesneg

 • Argument
 • Note taking
 • Non-chronological report
 • Cautionary poem
 • Persuasive newspaper report
 • Presenting a point of view

Mathemateg

 • Rhifau negyddol
 • Datrys problemau geiriol
 • Onglau
 • Ymchwilio i batrymau rhif
 • Degolion
 • Amser
 • Tebygolrwydd
 • Ymarfer tablau hyd at 10 x 10
 • Rhifau ciwb
 • Data

 

 

 

 

 

Gweithgareddau’r Dosbarth yn Ystod y Flwyddyn

 

Tymor yr Hydref

Yn ystod y tymor yma mi fyddwn yn gwneud gwaith yn seiliedig ar y themâu:

 • Ysgol Llanilar 1976-1990
 • Ffrainc

Cyfloedd eraill: Dydd Owain Glyndŵr, Tân Gwyllt a Nadolig

 

Iaith

Y ffurfiau ysgrifennu a ganolbwyntir arnynt y tymor hwn yw:

Cymraeg

 • Tasgau darllen
 • Sgript
 • Adroddiad ffeithiol
 • Esboniad
 • Perswâd: poster
 • Barddoniaeth
 • Barddoniaeth- cerdd diemwnt

Saesneg

 • Fy ngobeithion i’r dyfodol
 • Llythyr anffurfiol
 • Disgrifiad
 • Dyddiadur
 • Proffil cymeriad
 • Cymharu nofel a ffilm

Mathemateg

 • Deall rhif a nodiant – gwerth lle ymrannu rhifau
 • Dulliau cyfrifo adio a thynnu
 • Priodweddau siapiau 2D a3D
 • Datrys problemau geiriol
 • Algebra
 • Nodweddion rhifau gan gynnwys bondiau rhif, ffactorau,lluosrifau, eilrifau ac odrifau
 • Ymarfer tablau hyd at 12 x 12
 • Hyd perimedr ac arwynebedd
 • Ffracsiynau cywerth
 • Cyflwyno data mewn tablau/siartiau bar a graffiau llinell 

Gwefannau defnyddiol / Apps defnyddiol

Gêm 24

http://www.bbc.co.uk/history/0/ww1/

 

Tymor y Gwanwyn

Yn ystod y tymor yma mi fyddwn yn gwneud gwaith yn seiliedig ar y themâu:

 • Tuduriaid
 • Affrica

Cyfloedd eraill: Dydd Gwyl Dewi a Santes Dwynwen

Iaith

Y ffurfiau ysgrifennu a ganolbwyntir arnynt y tymor hwn yw:

Cymraeg

 • Stori
 • Adolygiad o lyfr
 • Trafodaeth: ar ffurf erthygl papur newydd
 • Llythyr personol
 • Astudio Barddoniaeth
 • Barddoniaeth

Saesneg

 • Cerdd Addunedau Blwyddyn Newydd
 • Trosi drama yn ddeialog
 • Rhyddiaith yn seiliedig ar ddeialog
 • Stori
 • Erthygl papur newydd
 • Dadl

Mathemateg

 • Lluosi a rhannu gyda 10, 100 a 1000
 • Datrys problemau geiriol
 • Talgrynnu
 • Ymarfer tablau hyd at 12 x 12
 • Rhifau cysefin a rhifau sgwâr
 • Cyfaint a chynhwysedd
 • Defnyddio cronfachau
 • Canrannau
 • Amser – trosi cloc 12 a 24 awr
 • Defnyddio arian ymarferol
 • Modd, canolrif, cymedr ac amrediad data 

Gwefannau defnyddiol / Apps defnyddiol

Gêm 24

http://www.bbc.co.uk/education/topics/zr3bkqt

 

Tymor yr Haf

Yn ystod y tymor yma mi fyddwn yn gwneud gwaith yn seiliedig ar y themau:

 • Pethau Byw
 • Crefyddau'r byd

 

Iaith

Y ffurfiau ysgrifennu a ganolbwyntir arnynt y tymor hwn yw:

Cymraeg

 • Dyddiadur
 • Cyfarwyddiadau
 • Perswâd hysbyseb
 • Perswâd llythyr ffurfiol
 • Astudio barddoniaeth
 • Barddoniaeth – cyfansoddi rap 

Saesneg

 • Non-chronological report
 • Persuasion
 • Cautionary poem 

Mathemateg

 • Rhifau negatif
 • Datrys problemau geiriol
 • Onglau
 • Ymchwilio i  batrymau rhif, rhagdybio a chyffredinoli
 • Lluosi degolion
 • Cyfrifo gwahaniaeth amser
 • Tebygolrwydd
 • Ymarfer tablau hyd at 12 x 12
 • Rhifau ciwb 

Gwefannau defnyddiol / Apps defnyddiol

Gêm 24

http://www.bbc.co.uk/education/subjects/zcw76sg

 

 

 

 

Gweithgareddau'r Dosbarth yn Ystod y Flwyddyn

 

Tymor yr Hydref

Themau y tymor:

 • Y Corff
 • Ffrindiau
 • Pen-blwydd
 • Synhwyrau
 • Yr Hydref
 • Tân Gwyllt
 • Y ffair

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Mi fydd y disgyblion yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau darllen, llafar ac ysgrifennu amrywiol yn ystod y tymor.  Byddwn yn canolbwyntio ar y cyfleoedd i ysgrifennu gan ddefnyddio’r ffurfiau gwahanol hyn.   

 • Cardiau cyfarch
 • Cerddi tân gwyllt
 • Dyddiadur
 • Rhestrau neu gapsiynau gwybodaeth
 • pamffled neu lyfryn gwybodaeth
 • Cerdyn post / llythyr
 • Poter / Hysbyseb
 • Ardal chwarae rôl – Stondin y Ffair, siop, caffi

Datblygiad Mathemategol

 • Cyfri, trefnu, adnabod a deall gwerth lle rhifau dau a thri digid
 • Defnyddio symbolau adio a thynnu a’u defnyddio i ddatrys problemau
 • Adnabod siapiau 2D a’u priodweddau
 • Adnabod darnau arian a’u defnyddio i gael cyfanswm a newid yn ymarferol
 • Deall a defnyddio’r eirfa sy’n ymwneud â mesur hyd a mάs
 • Darllen yr amser i'r awr ar gloc analog a chloc digidol 12-awr
 • Bondiau rhif i 10 a 20
 • Creu tablau a graffiau yn ymwneud â’r thema

 

Tymor y Gwanwyn

Themau y tymor:

 • Y Gaeaf
 • Teithio – trafnidiaeth
 • Y Gofod
 • Y Gwanwyn
 • Dewi Sant
 • Y Pasg 

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Mi fydd y disgyblion yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau darllen, llafar ac ysgrifennu amrywiol yn ystod y tymor.  Byddwn yn canolbwyntio ar y cyfleoedd i ysgrifennu gan ddefnyddio’r ffurfiau gwahanol hyn.   

 • Gwahoddiad
 • Holiadur
 • Hysbyseb
 • Dyddiadur
 • Poster wybodaeth
 • Cyfarwyddiadau
 • Llythyr personol
 • Adolygiad o lyfr
 • Sgiliau stori – mapio stori
 • Patrymau brawddegau ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • Gemau blendio geiriau 

Datblygiad Mathemategol

 • Cyfri mewn camau o rifau gwahanol
 • Adnabod odrifau ac eilrifau
 • Adnabod patrymau rhif
 • Adnabod dyblau a dyblau agos
 • Deall y weithred o adio a thynnu a'r eirfa gysylltiedig
 • Deall rhannu a lluosi syml a’r eirfa gysylltiedig
 • Adio a thynnu gan ddefnyddio’r weithred linell rhif a dosrannu rhifau
 • Adnabod siapiau 3D a’u priodweddau
 • Deall cyfeiriad a safle yn ymarferol
 • Adnabod a chreu patrymau siap
 • Adnabod patrymau cymesuredd siapiau syml
 • Deall ac adnabod tabl 10, 5 a 2 

Tymor yr Haf

Themau y tymor:

 • Anifeiliaid Anwes
 • Anifeiliaid y Môr
 • Anifeiliaid y Jyngl
 • Anifeiliaid Chwedlonol
 • Cylch Bywyd e.e. Broga, Glöyn Byw
 • Coed a Phlanhigion
 • Garddio
 • Yr Haf 

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Mi fydd y disgyblion yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau darllen, llafar ac ysgrifennu amrywiol yn ystod y tymor.  Byddwn yn canolbwyntio ar y cyfleoedd i ysgrifennu gan ddefnyddio’r ffurfiau gwahanol hyn.   

 • Llythyr ffurfiol
 • E-bost
 • Erthygl
 • Sgiliau stori
 • Creu cartŵn
 • Poster i hysbysu
 • Taflen Wybodaeth
 • Negeseuon
 • Cyfarwyddiadau / rheolau ar ddechrau’r tymor ac yng ngwersi datblygiad corfforol.
 • Hysbyseb
 • Ardal Chwarae rôl – Milfeddyg, Siop Hufen iâ a Siop Arddio

Datblygiad Mathemategol

 • Deall a defnyddio'r eirfa sy'n ymwneud â chynhwysedd
 • Adnabod onglau
 • Defnyddio geirfa fathemategol i ddisgrifio safle, cyfeiriad a symudiad
 • Dewis a defnyddio gweithrediadau a strategaethau cyfrifo priodol i ddatrys problemau un a dau gam
 • Datrys problem drwy ddidoli, dosbarthu a threfnu gwybodaeth mewn tabl, pictogram neu graff bloc
 • Trafod ac egluro canlyniadau gan ddefnyddio ieithwedd mathemategol
 • Darllen yr amser ar gloc anolog a digidol 

Gwefannau /Apps defnyddiol

 • AB Math
 • Llythrennau
 • Llawysgrifen
 • Cyw
 • Math Bingo 

 

 

 

 

Gweithgareddau’r Dosbarth yn Ystod y Flwyddyn

Tymor yr Hydref

Yn ystod y tymor yma mi fyddwn yn gwneud gwaith yn seiliedig ar y themâu:

 • Ysgol Llanilar 2006-2016
 • Ail-gylchu


Iaith

Y ffurfiau ysgrifennu a ganolbwyntir arnynt y tymor hwn yw:

Cymraeg

 • Sgript/ darllen
 • Adroddiad Ffeithiol
 • Esboniad: pam fod rhywbeth yn digwydd?
 • Perswâd: poster
 • Astudio barddoniaeth
 • Barddoniaeth – Haicw

 

Saesneg

 • Cerddi siâp
 • Cwpledi sy’n odli
 • Disgrifiad
 • Adolygiad

Mathemateg

 • Rhif a gwerth lle
 • Adio a thynnu
 • Siâp 2d a 3d
 • Lluosi a rhannu
 • Rhif, gwerth lle ac arian
 • Amser, trin data
 • Rhannu a ffracsiynau

Gwefannau defnyddiol / Apps defnyddiol

http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/victorian_britain/

http://www.topmarks.co.uk/

http://www.bbc.co.uk/skillswise/maths/games

 

Tymor y Gwanwyn

Yn ystod y tymor yma mi fyddwn yn gwneud gwaith yn seiliedig ar y themâu:

 • Yr Ail Ryfel Byd
 • Arweinwyr Crefyddol

 

 

 

Iaith

Y ffurfiau ysgrifennu a ganolbwyntir arnynt y tymor hwn yw:

Cymraeg

 • Stori antur
 • Adolygiad o lyfr
 • Dwyn i gof: ar ffurf erthygl papur newydd
 • Llythyr personol
 • Astudio Barddoniaeth
 • Barddoniaeth- cerdd rydd

 

Saesneg

 • Cyfarwyddiadau
 • Deialog
 • Ail ddweud stori
 • Erthygl papur newydd
 • Dyddiadur
 • Adolygiad

Mathemateg

 • Gwerth lle a degolion
 • Adio a thynnu
 • Mesuriadau
 • Trin Data
 • Ffracsiynau a degolion
 • Amser, siâp a thrin data
 • Lluosi a rhannu

Gwefannau defnyddiol / Apps defnyddiol

 

Tymor yr Haf

Yn ystod y tymor yma mi fyddwn yn gwneud gwaith yn seiliedig ar y themâu:

 • Mynyddoedd Cymru
 • Cynefinoedd

Iaith

Y ffurfiau ysgrifennu a ganolbwyntir arnynt y tymor hwn yw:

Cymraeg

 • Dyddiadur cymeriad o chwedl
 • Cyfarwyddiadau
 • Perswâd hysbyseb
 • Perswâd llythyr ffurfiol
 • Astudio Barddoniaeth
 • Barddoniaeth – cerdd ar batrwm yr hen benillion

 

Saesneg

 • Prediction
 • Story writing
 • Argument
 • Facts and opinions

Mathemateg

 • Rhif, arian a gwerth lle
 • Adio a thynnu
 • Adio, tynnu a lluosi
 • Mesuriadau, trin data
 • Amser
 • Adio, tynnu a degolion
 • Dilyniannau, gwerth lle a degolion
 • Lluosi a rhannu
 • Siâp, trin data a mesuriadau
 • Fracsiynau a rhannu

 

Gweithgareddau'r Dosbarth yn Ystod y Flwyddyn


Tymor yr Hydref

Themau y tymor:

 • Dyma fi / Penblwyddi
 • Cadw’n Iach
 • Yr Hydref
 • Noson Tân Gwyllt
 • Nadolig

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau siarad a gwrando, darllen ac ysgrifennu.

 • Adnabod synau llythrennau
 • Adeiladu geiriau syml - dilyn dotiau/ tan-gopïo/ ysgrifennu’n annibynnol
 • Gwrando ar straeon sy’n addas i’r themau e.e. Parti Pen-blwydd Gwenno Gwningen; Pen-blwydd Ianto; Fi fy hun; Lola’r Lindys Barus.
 • Creu cardiau pen-blwydd / Nadolig
 • Siarad am brofiadau personol e.e. pen-blwydd, ymweliad  â’r ysbyty,
 • Chwarae rôl yn yr ysbyty

Datblygiad Mathemategol

 • Cyfri i 10 ac yn ôl, dysgu rhigymau a chaneuon rhif.
 • Adnabod a ffurfio rhifau i 10
 • Dechrau deall a defnyddio iaith adio
 • Adnabod siapiau 2D
 • Siarad am iaith amser – dyddiau’r wythnos, misoedd y flwyddyn a’r tymhorau
 • Creu graff – hoff dân gwyllt
 • Deall pwrpas arian a’i ddefnyddio i chwarae rôl yn y siop
 • Gemau mathemategol amrywiol

 Tymor y Gwanwyn

Themau y tymor:

 • Y Gaeaf
 • Teithio
 • Y Gwanwyn
 • Dewi Sant
 • Y Pasg 

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau siarad a gwrando, darllen ac ysgrifennu.

 • Adnabod synau llythrennau / adnabod geiriau aml-ddefnydd
 • Adeiladu geiriau syml - dilyn dotiau/ tan-gopïo/ ysgrifennu’n annibynnol
 • Gwrando ar straeon sy’n addas i’r themau e.e. Nel Dwy L; Beth Nesaf?;  Yr Hugan Goch Fach; Trên Mawr Glas.
 • Siarad am brofiadau personol e.e. hoff ffordd o deithio, sut maent yn teithio i’r ysgol?
 • Trefnu stori
 • Chwarae rôl yn y garej
 • Dysgu caneuon amrywiol sy’n ymwneud â’r themau e.e. Cwch bach yn siglo; Olwynion y bws; Mis Mawrth unwaith eto.

Datblygiad Mathemategol

 • Cyfri i 10, ac ymhellach, ac yn ôl.
 • Dysgu rhigymau a chaneuon rhif.
 • Adnabod a ffurfio rhifau
 • Siarad am iaith amser – dyddiau’r wythnos, misoedd y flwyddyn a’r tymhorau
 • Adnabod siapau 2D a creu lluniau a phatrymau ail adroddus
 • Adnabod siapiau 3D
 • Mesur taldra
 • Creu graff  - teithio i’r ysgol
 • Deall iaith megis mawr, canolig, bach
 • Dechrau deall a defnyddio iaith adio a thynnu
 • Deall pwrpas arian a’i ddefnyddio i chwarae rôl yn y garej
 • Datrys problemau amrywiol
 • Gemau mathemategol amrywiol

Tymor yr Haf

Themau y tymor:

 • Brogaod
 • Trychfilod
 • Anifeiliaid anwes
 • Y fferm
 • Y traeth / yr haf 

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau siarad a gwrando, darllen ac ysgrifennu.

 • Adnabod synau llythrennau / adnabod geiriau aml-ddefnydd
 • Adeiladu geiriau syml - dilyn dotiau/ tan-gopïo/ ysgrifennu’n annibynnol
 • Gwrando ar straeon sy’n addas i’r themau e.e. Bili Broga a’r Peli Bach Duon; Y Lindysyn Llwglyd Iawn; Jac a’r Goeden Ffa.
 • Siarad am brofiadau personol e.e. hoff anifail anwes, gwyliau haf.
 • Ysgrifennu rhestr – pacio’r cês
 • Ysgrifennu carden post
 • Chwarae rôl yn siop y traeth
 • Dysgu caneuon amrywiol sy’n ymwneud â’r themau

Datblygiad Mathemategol

 • Cyfri i 10, ac ymhellach, ac yn ôl.
 • Dysgu rhigymau a chaneuon rhif.
 • Adnabod a ffurfio rhifau
 • Adnabod siapau 2D a 3D
 • Cymesuredd
 • Creu graff – hoff anifail anwes
 • Deall iaith megis llawn, hanner llawn, gwag
 • Dechrau deall a defnyddio iaith adio a thynnu
 • Deall pwrpas arian a’i ddefnyddio i chwarae rôl yn y siop y traeth
 • Datrys problemau amrywiol
 • Gemau mathemategol amrywiol

 Gwefannau /Apps defnyddiol

 • Cyw.s4c.co.uk
 • App – Llyfrau Bach Magi Ann Set 1, 2, 3
 • App – Math is fun 4-5

 


Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries