Main Menu

Dyddiadur

Twitter

[powr-twitter-feed label="Enter a Label"]

Cysylltiadau

 

Gweithgareddau’r Dosbarth yn Ystod y Flwyddyn

 

Tymor yr Hydref

Yn ystod y tymor yma mi fyddwn yn gwneud gwaith yn seiliedig ar y themâu:

 • Ysgol Llanilar 1976-1990
 • Ffrainc

Cyfloedd eraill: Dydd Owain Glyndŵr, Tân Gwyllt a Nadolig

 

Iaith

Y ffurfiau ysgrifennu a ganolbwyntir arnynt y tymor hwn yw:

Cymraeg

 • Tasgau darllen
 • Sgript
 • Adroddiad ffeithiol
 • Esboniad
 • Perswâd: poster
 • Barddoniaeth
 • Barddoniaeth- cerdd diemwnt

Saesneg

 • Fy ngobeithion i’r dyfodol
 • Llythyr anffurfiol
 • Disgrifiad
 • Dyddiadur
 • Proffil cymeriad
 • Cymharu nofel a ffilm

Mathemateg

 • Deall rhif a nodiant – gwerth lle ymrannu rhifau
 • Dulliau cyfrifo adio a thynnu
 • Priodweddau siapiau 2D a3D
 • Datrys problemau geiriol
 • Algebra
 • Nodweddion rhifau gan gynnwys bondiau rhif, ffactorau,lluosrifau, eilrifau ac odrifau
 • Ymarfer tablau hyd at 12 x 12
 • Hyd perimedr ac arwynebedd
 • Ffracsiynau cywerth
 • Cyflwyno data mewn tablau/siartiau bar a graffiau llinell 

Gwefannau defnyddiol / Apps defnyddiol

Gêm 24

http://www.bbc.co.uk/history/0/ww1/

 

Tymor y Gwanwyn

Yn ystod y tymor yma mi fyddwn yn gwneud gwaith yn seiliedig ar y themâu:

 • Tuduriaid
 • Affrica

Cyfloedd eraill: Dydd Gwyl Dewi a Santes Dwynwen

Iaith

Y ffurfiau ysgrifennu a ganolbwyntir arnynt y tymor hwn yw:

Cymraeg

 • Stori
 • Adolygiad o lyfr
 • Trafodaeth: ar ffurf erthygl papur newydd
 • Llythyr personol
 • Astudio Barddoniaeth
 • Barddoniaeth

Saesneg

 • Cerdd Addunedau Blwyddyn Newydd
 • Trosi drama yn ddeialog
 • Rhyddiaith yn seiliedig ar ddeialog
 • Stori
 • Erthygl papur newydd
 • Dadl

Mathemateg

 • Lluosi a rhannu gyda 10, 100 a 1000
 • Datrys problemau geiriol
 • Talgrynnu
 • Ymarfer tablau hyd at 12 x 12
 • Rhifau cysefin a rhifau sgwâr
 • Cyfaint a chynhwysedd
 • Defnyddio cronfachau
 • Canrannau
 • Amser – trosi cloc 12 a 24 awr
 • Defnyddio arian ymarferol
 • Modd, canolrif, cymedr ac amrediad data 

Gwefannau defnyddiol / Apps defnyddiol

Gêm 24

http://www.bbc.co.uk/education/topics/zr3bkqt

 

Tymor yr Haf

Yn ystod y tymor yma mi fyddwn yn gwneud gwaith yn seiliedig ar y themau:

 • Pethau Byw
 • Crefyddau'r byd

 

Iaith

Y ffurfiau ysgrifennu a ganolbwyntir arnynt y tymor hwn yw:

Cymraeg

 • Dyddiadur
 • Cyfarwyddiadau
 • Perswâd hysbyseb
 • Perswâd llythyr ffurfiol
 • Astudio barddoniaeth
 • Barddoniaeth – cyfansoddi rap 

Saesneg

 • Non-chronological report
 • Persuasion
 • Cautionary poem 

Mathemateg

 • Rhifau negatif
 • Datrys problemau geiriol
 • Onglau
 • Ymchwilio i  batrymau rhif, rhagdybio a chyffredinoli
 • Lluosi degolion
 • Cyfrifo gwahaniaeth amser
 • Tebygolrwydd
 • Ymarfer tablau hyd at 12 x 12
 • Rhifau ciwb 

Gwefannau defnyddiol / Apps defnyddiol

Gêm 24

http://www.bbc.co.uk/education/subjects/zcw76sg

 

 


Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries