Main Menu

Dyddiadur

Twitter

[powr-twitter-feed label="Enter a Label"]

Cysylltiadau

 

 

Gweithgareddau'r Dosbarth yn Ystod y Flwyddyn

 

Tymor yr Hydref

Themau y tymor:

 • Y Corff
 • Ffrindiau
 • Pen-blwydd
 • Synhwyrau
 • Yr Hydref
 • Tân Gwyllt
 • Y ffair

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Mi fydd y disgyblion yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau darllen, llafar ac ysgrifennu amrywiol yn ystod y tymor.  Byddwn yn canolbwyntio ar y cyfleoedd i ysgrifennu gan ddefnyddio’r ffurfiau gwahanol hyn.   

 • Cardiau cyfarch
 • Cerddi tân gwyllt
 • Dyddiadur
 • Rhestrau neu gapsiynau gwybodaeth
 • pamffled neu lyfryn gwybodaeth
 • Cerdyn post / llythyr
 • Poter / Hysbyseb
 • Ardal chwarae rôl – Stondin y Ffair, siop, caffi

Datblygiad Mathemategol

 • Cyfri, trefnu, adnabod a deall gwerth lle rhifau dau a thri digid
 • Defnyddio symbolau adio a thynnu a’u defnyddio i ddatrys problemau
 • Adnabod siapiau 2D a’u priodweddau
 • Adnabod darnau arian a’u defnyddio i gael cyfanswm a newid yn ymarferol
 • Deall a defnyddio’r eirfa sy’n ymwneud â mesur hyd a mάs
 • Darllen yr amser i'r awr ar gloc analog a chloc digidol 12-awr
 • Bondiau rhif i 10 a 20
 • Creu tablau a graffiau yn ymwneud â’r thema

 

Tymor y Gwanwyn

Themau y tymor:

 • Y Gaeaf
 • Teithio – trafnidiaeth
 • Y Gofod
 • Y Gwanwyn
 • Dewi Sant
 • Y Pasg 

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Mi fydd y disgyblion yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau darllen, llafar ac ysgrifennu amrywiol yn ystod y tymor.  Byddwn yn canolbwyntio ar y cyfleoedd i ysgrifennu gan ddefnyddio’r ffurfiau gwahanol hyn.   

 • Gwahoddiad
 • Holiadur
 • Hysbyseb
 • Dyddiadur
 • Poster wybodaeth
 • Cyfarwyddiadau
 • Llythyr personol
 • Adolygiad o lyfr
 • Sgiliau stori – mapio stori
 • Patrymau brawddegau ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • Gemau blendio geiriau 

Datblygiad Mathemategol

 • Cyfri mewn camau o rifau gwahanol
 • Adnabod odrifau ac eilrifau
 • Adnabod patrymau rhif
 • Adnabod dyblau a dyblau agos
 • Deall y weithred o adio a thynnu a'r eirfa gysylltiedig
 • Deall rhannu a lluosi syml a’r eirfa gysylltiedig
 • Adio a thynnu gan ddefnyddio’r weithred linell rhif a dosrannu rhifau
 • Adnabod siapiau 3D a’u priodweddau
 • Deall cyfeiriad a safle yn ymarferol
 • Adnabod a chreu patrymau siap
 • Adnabod patrymau cymesuredd siapiau syml
 • Deall ac adnabod tabl 10, 5 a 2 

Tymor yr Haf

Themau y tymor:

 • Anifeiliaid Anwes
 • Anifeiliaid y Môr
 • Anifeiliaid y Jyngl
 • Anifeiliaid Chwedlonol
 • Cylch Bywyd e.e. Broga, Glöyn Byw
 • Coed a Phlanhigion
 • Garddio
 • Yr Haf 

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Mi fydd y disgyblion yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau darllen, llafar ac ysgrifennu amrywiol yn ystod y tymor.  Byddwn yn canolbwyntio ar y cyfleoedd i ysgrifennu gan ddefnyddio’r ffurfiau gwahanol hyn.   

 • Llythyr ffurfiol
 • E-bost
 • Erthygl
 • Sgiliau stori
 • Creu cartŵn
 • Poster i hysbysu
 • Taflen Wybodaeth
 • Negeseuon
 • Cyfarwyddiadau / rheolau ar ddechrau’r tymor ac yng ngwersi datblygiad corfforol.
 • Hysbyseb
 • Ardal Chwarae rôl – Milfeddyg, Siop Hufen iâ a Siop Arddio

Datblygiad Mathemategol

 • Deall a defnyddio'r eirfa sy'n ymwneud â chynhwysedd
 • Adnabod onglau
 • Defnyddio geirfa fathemategol i ddisgrifio safle, cyfeiriad a symudiad
 • Dewis a defnyddio gweithrediadau a strategaethau cyfrifo priodol i ddatrys problemau un a dau gam
 • Datrys problem drwy ddidoli, dosbarthu a threfnu gwybodaeth mewn tabl, pictogram neu graff bloc
 • Trafod ac egluro canlyniadau gan ddefnyddio ieithwedd mathemategol
 • Darllen yr amser ar gloc anolog a digidol 

Gwefannau /Apps defnyddiol

 • AB Math
 • Llythrennau
 • Llawysgrifen
 • Cyw
 • Math Bingo 

 

 

 


Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries