Main Menu

Dyddiadur

Twitter

[powr-twitter-feed label="Enter a Label"]

Cysylltiadau

 

Gweithgareddau’r Dosbarth yn Ystod y Flwyddyn

Tymor yr Hydref

Yn ystod y tymor yma mi fyddwn yn gwneud gwaith yn seiliedig ar y themâu:

 • Ysgol Llanilar 2006-2016
 • Ail-gylchu


Iaith

Y ffurfiau ysgrifennu a ganolbwyntir arnynt y tymor hwn yw:

Cymraeg

 • Sgript/ darllen
 • Adroddiad Ffeithiol
 • Esboniad: pam fod rhywbeth yn digwydd?
 • Perswâd: poster
 • Astudio barddoniaeth
 • Barddoniaeth – Haicw

 

Saesneg

 • Cerddi siâp
 • Cwpledi sy’n odli
 • Disgrifiad
 • Adolygiad

Mathemateg

 • Rhif a gwerth lle
 • Adio a thynnu
 • Siâp 2d a 3d
 • Lluosi a rhannu
 • Rhif, gwerth lle ac arian
 • Amser, trin data
 • Rhannu a ffracsiynau

Gwefannau defnyddiol / Apps defnyddiol

http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/victorian_britain/

http://www.topmarks.co.uk/

http://www.bbc.co.uk/skillswise/maths/games

 

Tymor y Gwanwyn

Yn ystod y tymor yma mi fyddwn yn gwneud gwaith yn seiliedig ar y themâu:

 • Yr Ail Ryfel Byd
 • Arweinwyr Crefyddol

 

 

 

Iaith

Y ffurfiau ysgrifennu a ganolbwyntir arnynt y tymor hwn yw:

Cymraeg

 • Stori antur
 • Adolygiad o lyfr
 • Dwyn i gof: ar ffurf erthygl papur newydd
 • Llythyr personol
 • Astudio Barddoniaeth
 • Barddoniaeth- cerdd rydd

 

Saesneg

 • Cyfarwyddiadau
 • Deialog
 • Ail ddweud stori
 • Erthygl papur newydd
 • Dyddiadur
 • Adolygiad

Mathemateg

 • Gwerth lle a degolion
 • Adio a thynnu
 • Mesuriadau
 • Trin Data
 • Ffracsiynau a degolion
 • Amser, siâp a thrin data
 • Lluosi a rhannu

Gwefannau defnyddiol / Apps defnyddiol

 

Tymor yr Haf

Yn ystod y tymor yma mi fyddwn yn gwneud gwaith yn seiliedig ar y themâu:

 • Mynyddoedd Cymru
 • Cynefinoedd

Iaith

Y ffurfiau ysgrifennu a ganolbwyntir arnynt y tymor hwn yw:

Cymraeg

 • Dyddiadur cymeriad o chwedl
 • Cyfarwyddiadau
 • Perswâd hysbyseb
 • Perswâd llythyr ffurfiol
 • Astudio Barddoniaeth
 • Barddoniaeth – cerdd ar batrwm yr hen benillion

 

Saesneg

 • Prediction
 • Story writing
 • Argument
 • Facts and opinions

Mathemateg

 • Rhif, arian a gwerth lle
 • Adio a thynnu
 • Adio, tynnu a lluosi
 • Mesuriadau, trin data
 • Amser
 • Adio, tynnu a degolion
 • Dilyniannau, gwerth lle a degolion
 • Lluosi a rhannu
 • Siâp, trin data a mesuriadau
 • Fracsiynau a rhannu

 


Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries