Main Menu

Dyddiadur

No events

Twitter

[powr-twitter-feed label="Enter a Label"]

Cysylltiadau

 

Gweithgareddau’r Dosbarth yn Ystod y Flwyddyn 

 

Tymor yr Hydref

Yn ystod y tymor yma mi fyddwn yn gwneud gwaith yn seiliedig ar y  themâu:

 • Ysgol Llanilar 1990-2006
 • Dathliadau

Cyfleodd eraill: Diwrnod Owain Glyndŵr, Diwrnod Eco, Tân Gwyllt, Diwrnod Rhyngwladol, Nadolig.

 

Iaith

Y ffurfiau ysgrifennu a ganolbwyntir arnynt y tymor hwn yw:

Cymraeg

 • Tasgau darllen
 • Sgript
 • Adroddiad ffeithiol
 • Esboniad- pam fod rhywbeth yn digwydd?
 • Perswâd – poster
 • Barddoniaeth: dangos dealltwriaeth o strwythur.
 • Barddoniaeth- cerdd diemwnt
 • Cerdd Haicw

 

Saesneg

 • Cyfarwyddiadau
 • Ffuglen
 • Rhyddiaith
 • Siantau anifeiliaid
 • Cerddi ar y Gwynt

Mathemateg

 • Gwerth lle                                 
 • Dulliau cyfrifo adio a thynnu 
 • Dulliau cyfrifo lluosi a rhannu
 • Priodweddau siapiau 2D a3D
 • Datrys problemau geiriol
 • Algebra
 • Nodweddion rhifau gan gynnwys bondiau, eilrifau ac odrifau
 • Ymarfer tablau hyd at 10 x 10
 • Perimedr ac arwynebedd
 • Ffracsiynau
 • Data

 

Tymor y Gwanwyn

Yn ystod  y tymor yma mi fyddwn yn gwneud gwaith yn seiliedig ar y themâu:

 • Breuddwydion
 • Eifftwyr

 

Cyfleoedd eraill: Santes Dwynwen, Dydd Gŵyl Dewi.

Iaith

Y ffurfiau ysgrifennu a ganolbwyntir arnynt y tymor hwn yw:

Cymraeg

 • Stori
 • Adolygiad o lyfr
 • Trafodaeth ar ffurf erthygl papur newydd
 • Llythyr personol
 • Astudio Barddoniaeth
 • Barddoniaeth
 • Barddoniaeth: cyfansoddi cerdd rydd

Saesneg

 • Cerdd Addunedau Blwyddyn Newydd
 • Dyddiadur
 • Erthygl Papur Newydd
 • Ysgrifennu nodiadau
 • Ysgrifennu atgof/am y gorffennol

Mathemateg

 • Lluosi a rhannu gyda 10 a 100
 • Datrys problemau geiriol
 • Talgrynnu
 • Ymarfer tablau hyd at 10 x 10
 • Rhifau cysefin a rhifau sgwâr
 • Arwynebedd
 • Defnyddio cronfachau
 • Canrannau
 • Amser
 • Defnyddio arian ymarferol

 

Tymor yr Haf

Yn ystod y tymor yma mi fyddwn yn gwneud gwaith yn seiliedig ar y themâu:

 • Patagonia
 • Yr ynys

 

Cyfleoedd eraill: Diwrnod 999.

Iaith

Y ffurfiau ysgrifennu a ganolbwyntir arnynt y tymor hwn yw:

Cymraeg

 • Dyddiadur: prif gymeriad
 • Cyfarwyddiadau
 • Perswâd hysbyseb
 • Perswâd llythyr ffurfiol
 • Astudio barddoniaeth
 • Barddoniaeth: cyfansoddi rap
 • Barddoniaeth - cerdd ar batrwm hen benillion

Saesneg

 • Argument
 • Note taking
 • Non-chronological report
 • Cautionary poem
 • Persuasive newspaper report
 • Presenting a point of view

Mathemateg

 • Rhifau negyddol
 • Datrys problemau geiriol
 • Onglau
 • Ymchwilio i batrymau rhif
 • Degolion
 • Amser
 • Tebygolrwydd
 • Ymarfer tablau hyd at 10 x 10
 • Rhifau ciwb
 • Data

 

 

 

 


Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries