Main Menu

Dyddiadur

Twitter

[powr-twitter-feed label="Enter a Label"]

Cysylltiadau

Gweithgareddau'r Dosbarth yn Ystod y Flwyddyn


Tymor yr Hydref

Themau y tymor:

 • Dyma fi / Penblwyddi
 • Cadw’n Iach
 • Yr Hydref
 • Noson Tân Gwyllt
 • Nadolig

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau siarad a gwrando, darllen ac ysgrifennu.

 • Adnabod synau llythrennau
 • Adeiladu geiriau syml - dilyn dotiau/ tan-gopïo/ ysgrifennu’n annibynnol
 • Gwrando ar straeon sy’n addas i’r themau e.e. Parti Pen-blwydd Gwenno Gwningen; Pen-blwydd Ianto; Fi fy hun; Lola’r Lindys Barus.
 • Creu cardiau pen-blwydd / Nadolig
 • Siarad am brofiadau personol e.e. pen-blwydd, ymweliad  â’r ysbyty,
 • Chwarae rôl yn yr ysbyty

Datblygiad Mathemategol

 • Cyfri i 10 ac yn ôl, dysgu rhigymau a chaneuon rhif.
 • Adnabod a ffurfio rhifau i 10
 • Dechrau deall a defnyddio iaith adio
 • Adnabod siapiau 2D
 • Siarad am iaith amser – dyddiau’r wythnos, misoedd y flwyddyn a’r tymhorau
 • Creu graff – hoff dân gwyllt
 • Deall pwrpas arian a’i ddefnyddio i chwarae rôl yn y siop
 • Gemau mathemategol amrywiol

 Tymor y Gwanwyn

Themau y tymor:

 • Y Gaeaf
 • Teithio
 • Y Gwanwyn
 • Dewi Sant
 • Y Pasg 

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau siarad a gwrando, darllen ac ysgrifennu.

 • Adnabod synau llythrennau / adnabod geiriau aml-ddefnydd
 • Adeiladu geiriau syml - dilyn dotiau/ tan-gopïo/ ysgrifennu’n annibynnol
 • Gwrando ar straeon sy’n addas i’r themau e.e. Nel Dwy L; Beth Nesaf?;  Yr Hugan Goch Fach; Trên Mawr Glas.
 • Siarad am brofiadau personol e.e. hoff ffordd o deithio, sut maent yn teithio i’r ysgol?
 • Trefnu stori
 • Chwarae rôl yn y garej
 • Dysgu caneuon amrywiol sy’n ymwneud â’r themau e.e. Cwch bach yn siglo; Olwynion y bws; Mis Mawrth unwaith eto.

Datblygiad Mathemategol

 • Cyfri i 10, ac ymhellach, ac yn ôl.
 • Dysgu rhigymau a chaneuon rhif.
 • Adnabod a ffurfio rhifau
 • Siarad am iaith amser – dyddiau’r wythnos, misoedd y flwyddyn a’r tymhorau
 • Adnabod siapau 2D a creu lluniau a phatrymau ail adroddus
 • Adnabod siapiau 3D
 • Mesur taldra
 • Creu graff  - teithio i’r ysgol
 • Deall iaith megis mawr, canolig, bach
 • Dechrau deall a defnyddio iaith adio a thynnu
 • Deall pwrpas arian a’i ddefnyddio i chwarae rôl yn y garej
 • Datrys problemau amrywiol
 • Gemau mathemategol amrywiol

Tymor yr Haf

Themau y tymor:

 • Brogaod
 • Trychfilod
 • Anifeiliaid anwes
 • Y fferm
 • Y traeth / yr haf 

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau siarad a gwrando, darllen ac ysgrifennu.

 • Adnabod synau llythrennau / adnabod geiriau aml-ddefnydd
 • Adeiladu geiriau syml - dilyn dotiau/ tan-gopïo/ ysgrifennu’n annibynnol
 • Gwrando ar straeon sy’n addas i’r themau e.e. Bili Broga a’r Peli Bach Duon; Y Lindysyn Llwglyd Iawn; Jac a’r Goeden Ffa.
 • Siarad am brofiadau personol e.e. hoff anifail anwes, gwyliau haf.
 • Ysgrifennu rhestr – pacio’r cês
 • Ysgrifennu carden post
 • Chwarae rôl yn siop y traeth
 • Dysgu caneuon amrywiol sy’n ymwneud â’r themau

Datblygiad Mathemategol

 • Cyfri i 10, ac ymhellach, ac yn ôl.
 • Dysgu rhigymau a chaneuon rhif.
 • Adnabod a ffurfio rhifau
 • Adnabod siapau 2D a 3D
 • Cymesuredd
 • Creu graff – hoff anifail anwes
 • Deall iaith megis llawn, hanner llawn, gwag
 • Dechrau deall a defnyddio iaith adio a thynnu
 • Deall pwrpas arian a’i ddefnyddio i chwarae rôl yn y siop y traeth
 • Datrys problemau amrywiol
 • Gemau mathemategol amrywiol

 Gwefannau /Apps defnyddiol

 • Cyw.s4c.co.uk
 • App – Llyfrau Bach Magi Ann Set 1, 2, 3
 • App – Math is fun 4-5

 


Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries