Main Menu

Dyddiadur

No events

Llythyron Diweddara

Twitter

[powr-twitter-feed label="Enter a Label"]

Cysylltiadau

Cyngor Ysgol

 

Mae’r Cyngor Ysgol yn cwrdd o leiaf unwaith bob hanner tymor er mwyn trafod a threfnu amrywiaeth eang o weithgareddau yr ysgol.  Mae aelodau o’r Cyngor Ysgol yn adrodd yn ôl mewn cyfarfodydd Llywodraethwyr.

 

Mae 12 aelod disgybl – Cadeirydd, Is-gadeirydd, Trysorydd, Ysgrifenydd Cymraeg / Saesneg a Chynrychiolwyr Dosbarth.

 

Mrs Salisbury a Mrs Evans yw Cynrychiolwyr Staff y Cyngor Ysgol.

 

 

Dewiniaid Digidol

 

Mae’r Dewiniaid Digidol yn cwrdd unwaith y mis i drafod materion e-ddiogelwch a TGCh.

Yn ystod y tymor rydym wedi creu posteri e-ddiogelwch a gofalu am gyfrifiaduron ac iPads i’w roi o amgylch yr Ysgol, trafod y fframwaith Cymhwysedd digidol, trafod a monitor TGCh yn yr Ysgol ynghyd ag aelod o’r Corff llywodraethol.  Bu rhai aelodau o’r Dewiniaid Digidol yn dysgu aelodau o staff i greu Codau QR ar Hwb+.

 

 

Pwyllgor Eco

 

Rydym ni yn Ysgol Eco sydd wedi ennill y wobr PLatinwm.  Mae’r Pwyllgor Eco, sef disgyblion blwyddyn 6 yn cwrdd yn dymhorol er mwyn trefnu gweithgareddau amrywiol yn ystod y flwyddyn.  Maent yn trefnu sesiynau garddio, cwblhau dyletswyddau ailgylchu a chompostio a chwblhau prosiect amgylcheddol blynyddol.   

 

 

Pwyllgor Masnach Deg

 

Mae’r pwyllgor Masnach Deg a gweddill disgyblion blwyddyn 5 yn cyfarfod unwaith y mis i drafod a threfnu digwyddiadau Masnach Deg yn yr ysgol a sicrhau pwysigrwydd ac effaith Masnach Deg.

 


Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries