Main Menu

Dyddiadur

Gwener Tach 16 @08:00 -
Diwrnod HMS
Gwener Rhag 07 @08:00 -
Cyngerdd yr Henoed
Llun Rhag 10
Cyngerdd Nadolig 1.30yp a 6.30yh
Mawrth Rhag 11
Cyngerdd Nadolig 6.30yh
Iau Rhag 13 @13:00 - 03:30PM
Parti Nadolig
Gwener Rhag 14
Diwrnod Siwmperi Nadolig

Twitter

[powr-twitter-feed label="Enter a Label"]

Cysylltiadau

Mae’r ysgol yn defnyddio Grant Amddifadedd (£10,500) i gyflogi staff cynorthwyol ychwanegol er mwyn cefnogi gwaith Llythrennedd a Rhifedd disgyblion penodol.
Ein nod yw sicrhau fod pob unigolyn yn cael budd llawn o gwricwlwm a phrofiadau cymdeithasol  yr ysgol. Mae’r ysgol yn cyfrannu’n ariannol er mwyn sicrhau fod unigolion penodol yn cael cyfle i fynychu ymweliadau addysgol megis gwersyll Glan llyn a Llangrannog a chyfrannu at wersi offerynnol.


Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries