Dyddiadur

Llythyron Diweddara

Twitter

[powr-twitter-feed label="Enter a Label"]

Cysylltiadau

Llywodraethwyr


 

Cadeirydd

 

Cynrychiolydd yr Awdurdod

 

 

Cyng Rowland Jones MBE

 

Is-gadeirydd

Llywodraethwr Cymunedol

Cyng Mike Francis

 

 

Cynrychilowyr yr Awdurdod

Mr Ken Young

 

 

 

Rhieni Lywodraethwyr

Mr Alan Bailey

Mrs Sara Jones

Mr Meirion Davies

 

 

Llywodraethwyr Cymunedol

        Mr Gwyndaf Lloyd

      

 

 

Athrawon Lywodraethwyr

Mrs Nerys Jones

 

 

Staff Lywodraethwyr

Mrs Karen Eldridge

 

 

Pennaeth

Mr Mike Carruthers

 

 

Sylwebydd

 

Mrs Rhiannon Salisbury